پیــام و خبــر

دسترسی آسان به موسسه آموزش عالی خراسان از طریق حمل و نقل عمومی (جهت مشاهده کلیک کنید)
برگزاری دوره های کارورزی صلاحیت اجرا جهت مهندسان عمران و معماری عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی
بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد برق مؤسسه از نیروگاه بادی و پست 132 کیلو ولت بینالود
آغاز انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 96 - 1395 از ابتدای شهریور

دسترسی سریع


تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96- 1395

انتخاب واحد1/ 6/ 95
لغایت
15/ 6/ 95

حذف و اضافه3/ 7/ 95
لغایت
8/ 7/ 95

برگزاری کلاسها27/ 6/ 95
لغایت
16/ 10/ 95

حذف تکدرس9/ 7/ 95
لغایت
5/ 10/ 95

امتحانات20/ 10/ 95
لغایت
5/ 11/ 95


تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی 95- 1394

انتخاب واحد12/ 4/ 95
لغایت
15/ 4/ 95

برگزاری کلاسها19/ 4/ 95
لغایت
27/ 5/ 95

امتحانات30/ 5/ 95
لغایت
2/ 6/ 95


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 1395

انتخاب واحد9/ 11/ 95
لغایت
15/ 11/ 95

حذف و اضافه23/ 11/ 95
لغایت
28/ 11/ 95

برگزاری کلاسها16/ 11/ 95
لغایت
18/ 3/ 96

حذف تکدرس29/ 11/ 95
لغایت
5/ 3/ 96

امتحانات 20/ 3/ 96
لغایت
8/ 4/ 96

پشتیبانی