موسسه آموزش عالی خراسان

نشست گروه روانشناسی باموضوع روانشناسی سالمندی
نشست گروه روانشناسی باموضوع روانشناسی سالمندی
مهلت ثبت نام تا 30 خرداد تمدید شد

دسترسی سریع


تقویم تحصیلی مهر 97

انتخاب واحد : 1/ 6/ 97 لغایت 20/ 6/ 97

برگزاری کلاس ها: 31/ 6/ 97 لغایت 20/ 10/ 97

حذف و اضافه: 10/ 7/ 97 لغایت 12/ 7/ 97

حذف تکدرس: 21/ 7/ 97 لغایت 10/ 10/ 97

امتحانات: 22/ 10/ 97 لغایت 8/ 11/ 97

+ -
تقویم تحصیلی بهمن 97

انتخاب واحد : 4/ 11/ 97 لغایت 10/ 11/ 97

برگزاری کلاس ها: 13/ 11/ 97 لغایت 23/ 3/ 98

حذف و اضافه: 23/ 11/ 97 لغایت 25/ 11/ 97

حذف تکدرس: 4/ 12/ 97 لغایت 10/ 3/ 98

امتحانات: 25/ 3/ 98 لغایت 10/ 4/ 98

+ -
تقویم تحصیلی تابستان 98

انتخاب واحد : 15/ 4/ 98 لغایت 20/ 4/ 98

برگزاری کلاس ها: 22/ 4/ 98 لغایت 31/ 5/ 98

امتحانات: 2/ 6/ 98 لغایت 5/ 6/ 98

+ -

5000+متر مربع
فضای آموزشی

17کلاس درس
تئوری

27آزمایشگاه و کارگاه
عمومی و تخصصی

3سایت
مجهز کامپیوتر

2000+
دانشجوی جاری

20
هیئت علمی دکترا

10
هیئت علمی کارشناسی ارشد

200+
استاد مدعو

9رشته در مقطع
کارشناسی ارشد

21رشته در مقطع
کارشناسی

8رشته در مقطع
کاردانی

نحوه پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان

پذیرش در موسسه آموزش عالی خراسان به سه روش قابل انجام می باشد. روش اول از طریق کنکور سراسری، روش دوم....

ادامه مطلب »

پشتیبانی